DLACZEGO MIEWAMY WĄTPLIWOŚCI W WIERZE?

Wątpliwości w wierze pojawiają się z bardzo różnych przyczyn, często towarzyszą one rozwojowi człowieka. Dojrzewając, każdy z nas rozwija się, poznaje coraz bardziej świat i prawa nim rządzące; jednocześnie zauważa, że jego wiara (wiedza religijna) nie potrafi ich dokładnie wyjaśnić. Do szczególnego napięcia dochodzi wówczas, gdy odkrywamy, że nauka, gazety, telewizja, koledzy mówią inaczej niż religia. Wtedy to, przyjmując autoiytet nauki lub jakiejś gazety, człowiek zaczyna wątpić, a czasami nawet odrzucać prawdy religijne, uważając je za staromodne i nienaukowe. Zadaje też sobie wiele pytań: Gdzie właściwie jest prawda? Co jest prawdą? I nie znajduje na nie odpowiedzi patena.

Podobne wątpliwości w wierze powstają, gdy spotykają człowieka trudne doświadczenia życiowe, np.: śmierć bliskiej osoby, cierpienie, szerzące się w świecie zlo. Pojawiają się wtedy pytania: Gdzie jest Bóg? Czy Bóg w ogóle istnieje? Czy Bóg może być dobry, jeśli spotykają mnie takie rzeczy? Wobec braku jednoznacznych odpowiedzi, rodzą się wątpliwości, a czasami ich następstwem jest odejście od wiary.

Co robić w takich sytuacjach? Przede wszystkim, jeśli czegoś nie potrafimy pojąć, wytłumaczyć czy zrozumieć, próbujmy zwrócić się do Pana Boga. Jeśli On jest dobrym i kochającym Ojcem, to możemy stawać przed Nim takimi, jakimi jesteśmy. Bóg nas nie odrzuci, gdy szczerze wyznamy przed Nim naszą biedą i wszystkie wątpliwości. Panie, nie rozumiem tego, co się dzieje, nie potrafię pojąć świata, w którym mi dałeś żyć, bądź ze mną teraz, przymnóż mi wiary, pozwól mi Twoimi oczami patrzeć na to, co się dzieje, pozwól choć trochę zrozumieć… Nasza wiara, czyli zaufanie do Pana Boga, jest ważniejsza od rozumienia pewnych prawd.

Bardzo ważne jest, aby nie oskarżać Pana Boga o wszystko, ale stawać przed Nim w pokorze, uznając swoją niewystarczalność i małość welon na kielich. Przed Bogiem nie trzeba udawać wszystkowiedzącego mędrca; uznajmy, że czegoś nie wiemy, nie potrafimy wyjaśnić i prośmy o Jego światło, abyśmy mogli zrozumieć.

Wątpliwości, które rodzą się w nas, są także zaproszeniem, aby pogłębiać wiedzę religijną, aby otworzyć Pismo Święte, zabrać się za lekturę solidnej książki. Dzięki temu możemy uczynić kolejny krok na naszej drodze do Pana Boga i pogłębić z Nim naszą więź.