Dominacja pragmatyzmu

Choć pragmatyzm stanowi tylko jeden z kilku współczesnych sposobów myślenia i działania, to w kwestii wiary jego oddziaływanie jest powszechne i często niekorzystne (ograniczam opis pragmatyzmu tylko do negatywnych skutków i przepraszam za to pragmatystów, gdyż można podać również jego dodatnie cechy). Pragmatyzm to pogląd, według którego umysł nie jest nastawiony na teoretyczne poznanie rzeczywistości, lecz w zamian stawia sprawne i skuteczne działanie. W tym świetle proste pytanie: „Co daje mi wiara?”, wskazuje nam, że pytający będzie często domagał się nie teoretycznego zgłębienia postawy człowieka, lecz raczej ukazania mu wiary jako praktycznej postawy, ułatwiającej życie. Jak to jednak uczynić, skoro wiara kojarzy się często z przykazaniami, utrudniającymi życie?

Przypatrzmy się zatem, jaki negatywny wpływ ma pragmatyzm na zapytania dotyczące wiary, aby łatwiej nam było dać odpowiedź.